Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 3. 2018

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2017.

SDH je za potrebe državne statistike dne 30. 3. 2017 predložil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2017.

Nerevidirani računovodski izkazi SDH, d. d., za leto 2017 ter primerjalni za leto 2016 so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Primerjalni izkazi za leto 2016 so revidirani.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo od 30. 3. 2018 dalje na spletni strani družbe www.sdh.si in dostopne najmanj deset let od dneva objave. 

 

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar - december 2017

Nazaj na novice