Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 3. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 22. 3. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 22. 3. 2018 sestal na redni seji, na kateri se je med drugim seznanil s Poročilom predsednika revizijske komisije NS SDH o poteku seje revizijske komisije s predlogi nadzornemu svetu.

 

V nadaljevanju se je NS SDH seznanil z osnutkom letnega poročila SDH in Skupine SDH za leto 2017, s spremembami in z dopolnitvami Priporočil in pričakovanj SDH ter z Informacijo o predlogu za nakup večinskega lastniškega deleža kapitalske naložbe KOTO, d. o. o.

 

Predsednik nominacijske komisije NS SDH, Duško Kos, je predstavil poročilo nominacijske komisije o obravnavanih kandidatih, prijavljenih na mednarodnem razpisu za člana uprave SDH, ki je bil objavljen dne 14. 12. 2017 in na katerega je prispelo 13 prijav.

 

Na redni seji dne 22. 3. 2018 NS SDH ni imenoval nobenega od kandidatov za člana uprave, ki so se uvrstili v ožji izbor, ker niso dobili zahtevane večine glasov članov NS.

 

Nazaj na novice