Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 13. 2. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 13. 2. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 13. 2. 2018 sestal na redni seji, na kateri se je med drugim seznanil s poročilom predsednika revizijske komisije o poteku seje revizijske komisije. NS SDH se je skladno z zakonskim rokom seznanil tudi z Letnim poročilom o delu notranje revizije ter podal soglasje k Letnemu, Večletnemu načrtu dela notranje revizije in k dopolnitvi Temeljne listine o delovanju notranje revizije SDH.

Nazaj na novice