Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 1. 2. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 31. 1. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 31. 1. 2018 sestal na redni seji in izglasoval zaupnico predsedniku nadzornega sveta.

Seznanil se je tudi s poročilom pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto o izvajanju načrta integritete, poročiloma predsednikov revizijske komisije in komisije za tveganja nadzornega sveta SDH o poteku sej obeh komisij in s poročilom o stečajih in likvidacijah.

V nadaljevanju je NS SDH podal soglasje k sklenjeni Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o., in Plinhold, d. o. o.

Na seji je bila NS SDH predstavljena Informacija o upravljanju, vključno s poročilom o upravljanju 20 največjih kapitalskih naložb in Informacija o razpolaganju s kapitalskimi naložbami.  

 

 

Nazaj na novice