Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 1. 2018

Odziv SDH glede poročanja nekaterih medijev o prodaji Gorenjske banke, d. d. in glasovanja na skupščini delničarjev Sava, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., je v skladu z določbo 26., 27. in 42. členom Zakona o medijih (ZMed) na urednika Siol.net in Finance.si zahteval prikaz nasprotnih dejstev in odgovor na objavljena članka.

Vsebina prikaza nasprotnih dejstev oziroma odgovora za Siol.net:

Slovenski državni holding, d. d. na skupščini Save, d. d. glasoval kot delničar in podprl nasprotni predlog York

Dne 30. 1. 2018 je bil ob 10.21. uri na spletnem portal siol.net objavljen prispevek »Drama pred skupščino, na kateri so potrdili prodajo Gorenjske banke«, ki vsebuje tudi neresnične navedbe.

Neresnične trditve novinarjev se glasijo: »S svojimi dejanji kaže (op.a. SDH), da zanj ni pomembno, kdo je kupec. Še več, neuradni viri trdijo, da je bilo vodstvo SDH zelo naklonjeno Kostiću, z njim pa vodilo neposredna pogajanja, čeprav SDH nima neposrednega lastništva v Gorenjski banki in zato ni član konzorcija prodajalcev«.

Resnična dejstva se glasijo: SDH nima neposrednega lastništva v Gorenjski banki, d. d., in ni bil član prodajnega konzorcija, skupščini delničarjev ni predlagal navedenega kupca in zato ne drži navedba, da je s Kostičem vodil neposredna pogajanja.

Skupščino družbe Sava, d. d., je sklical upravni odbor družbe Sava, d. d., in delničarjem predlagal, da podajo soglasje k prenosu premoženja družbe Sava, d. d.,  na kupca AIK Banko.

SDH je na skupščini Save odločal kot delničar družbe Sava, d. d., v skladu s 330. členom ZGD-1 in podprl nasprotni predlog delničarja York, kateremu je poleg obstoječega predloga UO Save bil dodan še sledeči sklep: »To soglasje velja po pogojem, da UO Save, d. d. pred podpisom kupoprodajne pogodbe pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejša od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma ECB za pridobitev navedenih delnic, v roku najkasneje 45 dni od tega sklepa, sicer se šteje, da skupščina soglasja ni dala«.

 

Vsebina odgovora za Finance.si:

Slovenski državni holding, d. d. na skupščini Save, d. d. glasoval kot delničar in podprl nasprotni predlog York

Dne 30. 1. 2018 je bil ob 11.46. uri na spletnem portalu finance.si objavljen prispevek »Lidia Glavina, SDH, v imenu države izglasovala pogojni sklep o prodaji Gorenjske banke Kostiću, kljub prepovedi Narodne banke Srbije«, ki vsebuje navedbe, ki terjajo celovito pojasnilo javnosti.

SDH je kot delničar Save pri bančnem regulatorju Banki Slovenije preveril ali so kakršni koli zadržki do kupca Gorenjske banke, d. d. Banka Slovenije je dne 30. 1. 2018 dopoldne objavila sledeče sporočilo na spletni strani BS:

»Če bi se na podlagi ponovne ocene pristojnega nadzornega organa izkazalo, da AIK banka ne izpolnjuje pogojev za kvalificiranega lastnika v Gorenjski banki, lahko nadzorni organ sproži postopke za odvzem dovoljenja za kvalificirano lastništvo v Gorenjski banki v skladu z Zakonom o bančništvu in pravili Enotnega mehanizma nadzora«.

Iz sporočila Banke Slovenije ne izhaja, da AIK banka ne izpolnjuje pogoje za kvalificiranega lastnika v Gorenjski banki. Prav tako je skupščino družbe Sava, d. d. sklical upravni odbor družbe Sava, d. d. in delničarjem predlagal, da podajo soglasje k prenosu premoženja družbe Sava, d. d. na kupca AIK Banko.

SDH je na skupščini Save, ki je odločal kot delničar družbe Sava, d. d., v skladu s 330. členom ZGD-1, podprl nasprotni predlog delničarja York, kateremu je poleg obstoječega predloga UO Save bil dodan še sledeči sklep: »To soglasje velja po pogojem, da UO Save, d. d. pred podpisom kupoprodajne pogodbe pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejša od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma ECB za pridobitev navedenih delnic, v roku najkasneje 45 dni od tega sklepa, sicer se šteje, da skupščina soglasja ni dala«.

 

 

 

Nazaj na novice