Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 10. 1. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 10. 1. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 10. 1. 2018 sestal na izredni seji NS SDH, kjer je sprejel predlog s strani predsednice uprave Lidije Glavina in članice uprave mag. Nade Drobne Popovič za sporazumno odpravo aneksov k pogodbama o zaposlitvi z dne 27. 12. 2017, ki sta bila podpisana na podlagi sklepa NS SDH z dne 22. 12. 2017.  

V nadaljevanju je NS SDH potrdil vsebino novih aneksov k pogodbama o zaposlitvi za predsednico uprave in članico uprave ter podelil pooblastila predsedniku nadzornega sveta SDH za sklenitev le-teh.

Nova aneksa k pogodbama, vsebujeta določbo, da se fiksni del prejemkov (osnovna plača) vrne na raven pred povišanjem. 

Nazaj na novice