Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 1. 2018

Uprava SDH predlagala sporazumno odpravo nedavno sklenjenih aneksov o zvišanju fiksnih prejemkov

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), je predsedniku NS SDH podala pisni predlog z datumom 8. 1. 2018 za sporazumno odpravo aneksov k pogodbama o zaposlitvi predsednice in članice uprave SDH z dne 27. 12. 2017, ki sta bila podpisana na podlagi sklepa NS SDH z dne 22. 12. 2017.  Uprava SDH je predlagala, da NS SDH skladno z 81. členom ZDR-1 z upravo sklene poseben pisni dogovor o odpravi aneksov. To pomeni, da predsednica in članica uprave predlagata, da se fiksni del prejemkov (osnovna plača) vrne na raven pred povišanjem.

Predsednica uprave, Lidija Glavina in članica uprave, mag. Nada Drobne Popovič, sta se za to odločili odgovorno iz osebnih razlogov. Ob tem sta povedali: »Po temeljitem razmisleku sva ocenili, da politizacija teme in njene zlorabe v predvolilne namene, ki se je odvijala več dni po sprejetju sklepa NS SDH in transparentne seznanitve javnosti istega dne, škoduje SDH kot instituciji in tudi nemotenemu opravljanju nalog, zato sva se odločili, da NS predlagava sporazumno odpravo sklenjenih aneksov k pogodbama o zaposlitvi.

Ob tem se zahvaljujeva članom NS SDH in njegovemu predsedniku, da so izkazane finančne in nefinančne rezultate dela uprave SDH ustrezno prepoznali in jih strokovno ter v dobri veri tudi finančno ovrednotili«.

Nazaj na novice