Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 12. 2017

Republika Slovenija pridobila večinski delež v družbi Plinhold, d. o. o.

Republika Slovenija, ki jo v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa Slovenski državni holding, d. d., in družba Petrol, d. d., Ljubljana, sta skladno s podpisano Pogodbo o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o., in Plinhold, d. o. o., sklenjeno dne 14. 7. 2016 med družbo Petrol, d. d., Ljubljana in Republiko Slovenijo, danes zaključila transakcijo, s katero je družba Petrol, d. d., Ljubljana postala 49,5559 % lastnik družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana, Republika Slovenija pa 52,2609 % lastnik družbe Plinhold, d. o. o. (ki ima v 100 % lasti družbo Plinovodi, d.o.o.). Republika Slovenija bo v družbi Geoplin, d. o. o., Ljubljana še vedno obdržala 25,01-odstotni lastniški delež.

Oddelitev družbe Plinovodi, d. o. o., od družbe Geoplin, d. o. o., je bila predvidena v sprejeti Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države. Strategija upravljanja kapitalskih naložb države določa, da Geoplin, d. o. o., po oddelitvi odvisne družbe Plinovodi, d.o.o. postane pomembna naložba in še naprej izvaja tržno dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom. Družba Plinovodi, d.o.o., je strateška naložba, saj opravlja gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

S tem je SDH v tem delu uspešno izpolnil usmeritve iz Strategije upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je julija 2015 sprejel Državni zbor RS.

Nazaj na novice