Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 12. 2017

Obvestilo o neodplačnem prenosu dela kapitalskih naložb v lasti Slovenskega državnega holdinga, d. d., v last Republike Slovenije

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: 

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 47600-11/2017/3 z dne 21. 12. 2017, sprejetega na podlagi drugega odstavka 19.a člena Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 21/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/16 – ZGGLRS in 55/17), je Slovenski državni holding, d.d., dne 22. 12. 2017 v last Republike Slovenije neodplačno prenesel naslednje kapitalske naložbe:

  • 1.261.034 delnic izdajatelja Pozavarovalnica Sava, d. d., z oznako POSR (ISIN SI0021110513),
  • 147.493 delnic izdajatelja PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, z oznako PETG (ISIN SI0031102153) in
  • 2.362.194 delnic izdajatelja KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, z oznako KRKG (ISIN SI0031102120).
Nazaj na novice