Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 30. 11. 2017

Pojasnilo organom nadzora v družbah s kapitalsko naložbo RS in SDH glede potrebnega ravnanja v primerih nasprotja interesov

SDH je zaznal, da se v praksi delovanja organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države porajajo dvomi o tem, ali obstaja nasprotje interesov in kakšno je potrebno ravnanje članov organa nadzora v primerih, ko organ nadzora odloča o njihovem imenovanju na funkcije v okviru istega organa nadzora (na funkcije predsednika ali namestnika predsednika organa nadzora, člana ali predsednika komisije organa nadzora). Ker je ena od nalog SDH tudi spodbujanje dobrih sistemov korporativnega upravljanja v navedenih družbah, je SDH v zvezi z izpostavljenim problemom pripravil krajše pojasnilo, ki ga lahko družbe oziroma člani organov nadzora upoštevajo pri svojem ravnanju. Pojasnilo je skladno s pripetim stališčem Komisije za preprečevanje korupcije (točka 20), prav tako menimo, da smo preučili zadosten obseg relevantne literature. V pojasnilu razmejimo med situacijami, ko gre za imenovanja na funkcije v okviru istega organa, od situacij, ko gre za imenovanja na funkcije izven tega organa. Prav tako je kot posebno situacijo treba obravnavati odpoklic s funkcije v okviru istega organa.

 

Pojasnilo SDH

Sistemsko mnenje KPK

Nazaj na novice