Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 11. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 21. 11. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 21. 11. 2017 sestal na redni seji, na kateri je obravnaval Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018. NS SDH je podal soglasje k Merilom za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države.

Seja NS je bila prekinjena in se bo nadaljevala predvidoma dne 5. 12. 2017.

Nazaj na novice