Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 23. 10. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 23. 10. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 23. 10. 2017 sestal na izredni seji, na kateri je podal soglasje k izboru ocenjevalca vrednosti in izvajalca pravnega ter finančnega skrbnega pregleda družbe KOTO d. o. o. NS SDH je podal soglasje tudi k pogodbi o oceni vrednosti lastniškega kapitala družbe Cetis, d. d., Celje, in se seznanil s poročilom uprave SDH o poteku prodajnega postopka za delnice Gorenjske banke ter z Informacijo o ukrepu Banke Slovenije zoper družbo Sava, d. d.

Nazaj na novice