Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 17. 10. 2017

Objava oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Slovenski državni holding, d. d., in Kapitalska družba, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev.

Predmet prodaje so delnice in poslovni deleži v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: SDH), Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju KAD) in Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki jih v njenem imenu in za njen račun na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014) upravlja Slovenski državni holding, d. d., oziroma vsi skupaj ''prodajalci'' ali posamezno ''prodajalec'' v gospodarskih družbah v številu oziroma deležu kot navedeno: Več

Nazaj na novice