Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 10. 2017

Podpis Dogovora o razvezi sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR, d.d.

V skladu z določili 109., 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, družba Slovenski državni holding, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

 

»Dne 12. 10. 2017 je bil podpisan »Dogovor o razvezi Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d., z dne 9. 5. 2016 in aneksa št. 1 k Sporazumu o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d., z dne 11. 1. 2017«. S podpisom tega dogovora se zaradi zagotavljanja večjih možnosti za uspešno prihodnjo prodajo, ki je v veliki meri odvisna tudi od velikosti ponujenega prodajnega paketa delnic, ustavijo aktivnosti prodajnega konzorcija, sestavljenega iz  Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju SDH), Kapitalske družbe, d. d., ALTA SKLADOV, družbe za upravljanje, d. d., in Zavarovalnice Triglav, d. d., katerih delež skupaj predstavlja 54,96 % osnovnega kapitala družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d. (oznaka UKIG).

 

SDH bo nadaljeval z aktivnim upravljanjem naložbe, odločitev o začetku prodajnega postopka pa bo sprejeta upoštevajoč vse okoliščine v zvezi s poslovanjem družbe, razmerami na trgu in poslovnim okoljem, v katerem družba deluje.«

Nazaj na novice