Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 10. 2017

Odziv na članek objavljen v Dnevniku dne 29. 9. 2017

V članku z naslovom »Nova taktika za odganjanje novinarjev« avtorice Urške Rus, ki je bil objavljen 29. septembra 2017, na strani 3, je zapisanih nekaj zavajajočih navedb, ki jih v nadaljevanju zanikamo in pojasnjujemo s podajanjem točnih dejstev.

 

Neresnična je avtoričina navedba, da so »Javne institucije, ki so posredovanje informacij zavrnile,  novinarjem ob tem izstavile račun za plačilo stroškov odvetnikov, ki so zastopali osebe, na katere so se nanašali zahtevani podatki«.

 

Novinarji niso prejeli nobenih računov, saj so zavezanci za dostop do informacij javnega značaja v odločbah, ki so jih izdali, na podlagi zakona (1. odstavek 114. člena ZUP – Zakon o upravnem postopku) le odločili o stroških, ki so jih priglasili stranski udeleženci. Na tej podlagi novinar kot prosilec zavezancu ne plača ničesar, plačati mora (če in ko je odločba pravnomočna) stranskemu udeležencu. Zato poudarjamo, da je zgoraj zapisana navedba neresnična.

 

V nadaljevanju pojasnjujemo tudi, da novinarki, ki je od SDH želela pridobiti informacije javnega značaja, je bilo z zavrnilno odločbo na podlagi 1. odstavka 114. člena ZUP res naloženo, da stranskim udeležencem (in ne SDH) povrne stroške stranske udeležbe. Glede na to, da postopek še ni zaključen, ga ne komentiramo, lahko pa pojasnimo, da bo o tem, ali mora novinarka povrniti stroške tem udeležencem, dokončno odločilo Upravno sodišče. Poleg tega je Informacijski pooblaščenec novinarki v odločbi, s katero je odločil o njeni pritožbi, izrecno pojasnil, da ne drži njena navedba, da prosilcu ni mogoče naložiti plačila stroškov stranskih udeležencev. Informacijski pooblaščenec je še dodatno pojasnil, da je pri stroških treba ločiti stroške samega dostopa do informacij po ZDIJZ (kjer organ lahko zaračuna materialne stroške pri npr. fotokopiranju dokumentov) od stroškov upravnega postopka, ki se vodi po Zakonu o upravnem postopku (ZUP).

 

Članek kaže na nerazumevanje postopka, po katerem se odloča o dostopu do informacij javnega značaja. Zaradi tega najverjetneje prihaja do neutemeljenih očitkov, ki jih novinarji v zvezi s stroški napačno naslavljajo na zavezance, ki le izvajajo Zakon o upravnem postopku. 

Nazaj na novice