Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 10. 2017

Odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom za člane nadzornega sveta družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: uprava SDH) je v medijih objavila odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom za člane nadzornega sveta družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 

Z odprtim javnim pozivom, objavljenim na spletni strani SDH je uprava SDH povabila vse zainteresirane posameznike, prednostno strokovnjake gradbeništva, strojništva, računalništva in/ali informacijske tehnologije, da se vpišejo v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane nadzornih svetov družb v upravljanju SDH skladno s pogoji in predpisanimi postopki iz tega poziva.

 

Več o merilih in pogojih za akreditacijo, vsebini zahtevane dokumentacije, postopku nominacije ter postopku predloga uprave SDH za imenovanje člana nadzornega sveta družbe v upravljanju je dostopno na spletni strani SDH.  

Nazaj na novice