Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 9. 2017

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in 112. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov Slovenski državni holding, d. d., v priponki objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe in Skupine SDH za obdobje januar – junij 2017.

 

Z nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2017  družbe in Skupine SDH se je na svoji 28. redni seji dne 14. 9. 2017 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

 

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017

 

 

Nazaj na novice