Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 15. 9. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 14. 9. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 14. 9. 2017 sestal na redni seji, kjer je, med drugim, obravnaval tudi Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 6. do 31. 8. 2017 in Polletno poročilo SDH in Skupine SDH za leto 2017.

 

Prav tako se je seznanil z Informacijo o aktivnostih Slovenskega državnega holdinga, d. d., v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb, na dan 31. 8. 2017 in zaključnim poročilo o postopku prodaje Nove Ljubljanske banke, d. d.

Nazaj na novice