Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 13. 7. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 12. 7. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je 12. julija 2017 sestal na redni seji, kjer je imenoval nove člane komisije za tveganja nadzornega sveta SDH, in sicer v sestavi:

  • dr. Andrej Bertoncelj, predsednik komisije za tveganja
  • g. Igor Kržan, član komisije za tveganja.

Zunanja članica komisije za tveganja ostaja ga. Darinka Virant.

 

NS SDH je med drugim potrdil Kodeks etike NS SDH in dal soglasje k Temeljni listini o delovanju Notranje revizije.

 

V nadaljevanju pa se je seznanil s poročilom o poslovanju SDH od januarja do maja 2017 ter z izsledki Ekonomske analize in študije o ekonomskih priložnosti družbe Luka Koper, d. d., in Krka, d. d.

Nazaj na novice