Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 6. 2017

SDH na upravo družbe Luka Koper naslovil zahtevo za podrobnejša pojasnila glede poslovanja družbe

Dne 20. 6. 2017 je SDH kot upravljavec naložbe SDH in RS v družbi Luka Koper, d. d., v okviru delničarjeve pravice do obveščenosti (305. člen ZGD-1) na upravo družbe naslovil zahtevo za pojasnila vezana na 3. točko dnevnega reda skupščine glede predstavitve Letnega poročila 2016, da poslovodstvo družbe poda delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so pomembne za odločanje delničarjev o predlogih sklepov točke 3 in tudi točke 4 skupščine družbe.

 

Zahteva za podrobnejša pojasnila se nanaša na celovit prikaz in analize problematike poslovanja z izvajalci pristaniških storitev, celostno pojasnilo glede ocene lanske škode zaradi prekinitve del ter pojasnilo z vidika ekonomske in vsebinske upravičenosti nakupa asfaltiranega parkirišča.

 

SDH pričakuje, da bo uprava družbe odgovore pisno posredovala čimprej, najkasneje do dne prihajajoče skupščine, jih ustno predstavila na sami skupščini ter v pisni obliki razdelila vsem prisotnim delničarjem.

 

Vsebina zahteve delničarja v prilogi.

 

Glede izbora lokacije za skupščino delničarjev želi SDH izpostaviti dejstvo, da je uprava družbe Luka Koper, d. d. tista, ki je odgovorna za primernost in dopustnost izbrane lokacije sklicane skupščine, kar seveda vključuje nemoteno izvedbo skupščine za vse delničarje, ustrezno obvladovanje tveganja prihoda na skupščino več kot 100 ljudi ter zagotovitev možnosti snemanja oziroma navzočnosti zainteresirane medijske javnosti. SDH, v kolikor je uprava družbe Luka Koper, d. d. odgovorno poskrbela za izvedbo skupščine kot zapisano v današnjem dopisu, naslovljenem na Luko Koper, ne nasprotuje izvedbi zadevne skupščine na predvideni lokaciji.

 

Nazaj na novice