Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 15. 6. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 14. 6. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je 14. junija 2017 sestal na redni seji, kjer je potrdil vsebino razpisne dokumentacija za javno naročilo za izbor kadrovske agencije za iskanje tretjega člana uprave holdinga.

 

V nadaljevanju se je NS SDH seznanil:

  • s poročilom predsednika revizijske komisije o poteku seje revizijske komisije in predsednice komisije za tveganja o poteku seje komisije za tveganja,
  • s poročilom začasne pooblaščenke za skladnost poslovanja in integriteto in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017,
  • z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH, na dan 31. 5. 2017 (od 1. 3. 2017); ki med drugim vključuje tudi: Informacijo glede prihodkov opravljanja gospodarske javne službe naših družb; pregled - časovnico postopka sprejemanja letnega načrta upravljanja; seznanitev z izsledki Ekonomske analize in študije o ekonomskih priložnostih družbe Luka Koper, d. d., in seznanitev z izsledki Ekonomske analize in študije o ekonomskih priložnostih družbe Krka, d. d.).

 

NS SDH je bilo predstavljeno tudi poročilo o stanju zadev in ukrepi za pospešitev postopkov denacionalizacije

Nazaj na novice