Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 26. 5. 2017

Spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH

Ključne spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH:

 

Priporočilo 1:

Ker ima SDH zaradi učinkovitega izvajanja svojih nalog potrebo po zgodnejšem pridobivanju podatkov od družb, se glede načrtovanja poslovanja vpeljuje nov akt, ki se mu pravi »osnutek poslovnih načrtov«. Ta akt lahko vsebuje manj podatkov kot sprejeti poslovni načrti, posredovani pa morajo biti SDH do 10. septembra vsako leto. Tudi sprejeti poslovni načrti morajo biti poslej poslani prej, in sicer do 15. oktobra. Nekaj sprememb je tudi glede periode, o kateri se poroča, ter glede izključitve zaupnih podatkov.

 

Priporočilo 2:

Določa se, da družbe periodično poročilo pošljejo tudi za odvisne družbe v skupini, če SDH v družbi izvršuje 100% glasovalnih pravic. Nekaj je sprememb pri podatkih, o katerih se poroča. Na novo se določa mesečno periodično poročanje. Glede na to se na novo določa, da lahko mesečno poročilo vsebuje manj podatkov kot ostala periodična poročila.

 

Priporočilo 4:

Priporočilu se spreminja naslov, tako da ne zajema le optimizacije dela, ampak vseh stroškov in se glede na to dodaja nova točka 4.1, ki govori o optimizaciji stroškov v družbi.

 

 

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Nazaj na novice