Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 5. 2017

Informacija o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe in skupine SDH za leto 2016 s strani nadzornega sveta

Na podlagi določb 111. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov sporočamo, da je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., na svoji 25. redni seji dne 8. 5. 2017 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding za poslovno leto 2016, ki je bilo objavljeno na SEO-netu in spletni strani SDH dne 26. 4. 2017 in ga danes v nespremenjeni vsebini ponovno objavljamo.

 

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine SDH ter revidirano letno poročilo družbe in skupine SDH za leto 2016 je od 12. 5. 2017 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe in bo dostopno najmanj deset let od objave.

 

Letno poročilo 2016

 

Poročilo NS SDH o preveritvi Letnega poročila 2016

 

Nazaj na novice