Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 8. 5. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 8. 5. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 8. 5. 2017 sestal na redni seji. NS SDH je, med drugim, obravnaval tudi potek prodajnih postopkov v Cimosu in NLB, d. d., ter poročilo interne revizije o postopku prestrukturiranja kapitalske naložbe Polzela, d. d.

NLB in SDH izvajata vse predvidene aktivnosti v zvezi s pripravo na izvedbo transakcije v sodelovanju z izbranimi svetovalci skladno z zastavljenimi cilji in časovnico. Glede na omejitve komuniciranja, ki veljajo v zvezi z IPO, v tej fazi postopka NS SDH ne more javno komentirati posameznih aktivnosti v zvezi s prodajo NLB. Postopek prodaje se začne, ko se objavi izjava za javnost o nameri za uvrstitev delnic NLB na borzo.

Nazaj na novice