Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 25. 4. 2017

Obvestilo o prodaji delnic družbe Intertrade ITA, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: 

 

Slovenski državni holding, d. d. je dne 24.4.2017 s kupcem INTERRA d. o. o. podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu delnic družbe Intertrade ITA, d. d. Na podlagi te pogodbe bo Slovenski državni holding, d.d. prodal vseh 5.349 delnic družbe Intertrade ITA, d. d. v svojem imetništvu, zaradi česar ne bo več imetnik delnic družbe Intertrade ITA, d. d.

Nazaj na novice