Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 4. 2017

Igor Kržan je novi član nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga

Ljubljana, 24. april 2017 – SDH je danes prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bil za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) imenovan Igor Kržan. Mandat člana traja toliko časa, dokler pristojne institucije v rednem postopku ne bodo imenovale novega člana oz. članov nadzornega sveta SDH. Sodišče je na podlagi priložene dokumentacije, h kateri so bile predložene tudi vse predpisane izjave, ugotovilo, da je izkazan pravni interes o imenovanju ter da predlagani član izpolnjuje vse pogoje skladno z ZGD-1 in ZSDH-1 za imenovanje na funkcijo člana NS SDH. 

 

 

Predsednik nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., (NS SDH) Damjan Belič, je v aprilu 2017 na Okrožno sodišče v Ljubljani podal predlog za sodno imenovanje člana nadzornega sveta SDH skladno z 256. členom ZGD-1. Funkcija sodno imenovanega člana nadzornega sveta preneha, ko je namesto njega imenovan nov član po posebnem z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) predpisanem  postopku.

 

NS SDH trenutno deluje v tričlanski sestavi: Damjan Belič, predsednik, Duško Kos, namestnik predsednika in dr. Barbara Smolnikar, članica. Predsednik NS SDH  se je za sodno imenovanje člana NS odločil zaradi prihodnjih odločitev v zvezi z razpolaganjem kapitalske naložbe v NLB, kjer bi od treh članov odločala le dva člana nadzornega sveta, saj se dr. Barbara Smolnikar zaradi potencialnega nasprotja interesov vedno izloča iz prejemanja gradiv, razprave in odločanja v povezavi z NLB.

 

Kot je znano, postopek imenovanja dveh novih članov NS SDH skladno z ZSDH-1 marca letos ni bil uspešen, zato pristojne institucije celoten postopek ponavljajo.

 

Igor Kržan je univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA in ima bogate izkušnje na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb. Od lanskega leta je solastnik in direktor podjetja Aluplus, d. o. o., pred tem pa je bil dve leti predsednik uprave Trimo, d. d., v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja podjetja, pozitivnega preobrata v poslovanju ter na koncu prodaje podjetja. Na vodilnih in vodstvenih mestih je deloval tudi v podjetju Ursa Slovenija, d. o. o., kjer je odigral vodilno vlogo pri prestrukturiranju in nadzoru nad tem v več podjetjih v Italiji, Sloveniji, Turčiji in Romuniji. Pomemben del poslovne poti je deloval tudi v farmacevtski panogi, v Krki, tako v Sloveniji kot tudi v tujini in si pridobil pomembne mednarodne izkušnje. Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

 

Glede na svoja raznolika znanja, bogate izkušnje, sposobnosti ter uspešnosti dosedanjega dela in osebne integritete, je Igor Kržan primeren član NS SDH.

 

Damjan Belič, predsednik Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Nazaj na novice