Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 21. 4. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 21. 4. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 21. 4. 2017 sestal na redni seji. NS SDH se je seznanil z ugotovitvami revizijske komisije v zvezi z oceno sestave letnega poročila 2016, ki je predlagala, da skladno s sklepom revizijske komisije nadzorni svet potrdi nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo za leto končano 31. 12. 2016. Nadzorni svet bo skladno s predlogom revizijske komisije letno poročilo obravnaval na redni seji nadzornega sveta meseca maja.

 

NS SDH je z namenom popolnitve uprave SDH sprejel odločitev o pričetku postopka imenovanja člana uprave SDH.

 

Nazaj na novice