Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 31. 3. 2017

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2016.

 

SDH je za potrebe državne statistike dne 31. 3. 2017 nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2016 predložil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

Priloga: Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar - december 2016

 

 

Nazaj na novice