Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 3. 2017

Evropska komisija v svoji oceni napredka obravnavala tudi uspešnost upravljanja kapitalskih naložb države

Evropska komisija je v svojem dokumentu o oceni napredka pri strukturnih reformah, preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij ter rezultati poglobljenih pregledov v skladu z Uredbo (EU) št. 1176/2011, ki je bilo predstavljeni v petek, dne 10. marca 2017, obravnavala tudi uspešnost upravljanja kapitalskih naložb države.

 

Poročilo v pregledu napredka za leto 2016, med drugim, tudi navaja: »Pri upravljanju podjetij v državni lasti je bil dosežen določen napredek*. Slovenski državni holding (SDH) upravlja podjetja v državni lasti v skladu z veljavnim regulativnim okvirom. Rezultati s konca leta 2015 kažejo na boljšo dobičkonosnost podjetij v državni lasti pod upravo SDH. Vlada je januarja 2017 odobrila načrt upravljanja naložb za leto 2017, ki količinsko opredeljuje kazalnike uspešnosti za vsako posamezno podjetje in vsebuje posodobljen seznam sredstev za odprodajo

 

Uprava SDH, ki jo sestavljata Lidija Glavina, predsednica uprave in mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave SDH sta ob tem povedali: »Ocena je pričakovana, saj se donosnost portfelja upravljanja, ki zaobsega naložbe Republike Slovenije in SDH že nekaj zaporednih let izboljšuje. Glavni izzivi SDH v prihodnje ostajajo izboljšanje donosnosti portfelja kot celote, z osredotočenostjo na predvsem tiste družbe v portfelju, kjer ključni kazalniki poslovanja še niso mednarodno primerljivi. Velja pa ob tem izpostaviti tudi ustrezno upoštevanje posebnosti pri poslovanju nekaterih družb iz portfelja, katerih namen delovanja terja prioritetno upravljavsko skrb v smeri doseganja strateških ciljev.

 

Posebno pozornost bo SDH namenil tudi nadgradnji enega od ključnih orodij upravljanja SDH, to je spremljanju in primerjavi ključnih kazalnikov posameznih družb v portfelju z relevantnimi konkurenčnimi družbami t.i. benchmarking, s čimer bo omogočil še dejavnejše in učinkovitejše upravljanje naložb«.

 

 

 

Opomba:

*Lestvica ocen na strani 49 (ni napredka, omejen napredek, določen napredek, znaten napredek, popolna izvedba)

Nazaj na novice