Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 3. 2017

Odziv predsednice uprave SDH Lidije Glavina na poročanje nekaterih medijev

Vse očitke medijev o neresničnih navedbah o mojih delovnih izkušnjah popolnoma zavračam. Ob prijavi na razpis za predsednika uprave SDH sem predložila vsa dokazila tako o moji izobrazbi, kot tudi o mojih delovnih izkušnjah ter tudi vse referenčne kontakte, kjer so lahko člani nadzornega sveta SDH (NS SDH) preverili resničnost vseh podatkov. Vedno sem pripravljena vsem članom NS SDH kot tudi drugim pristojnim nadzornim organom razjasniti vsa dejstva in predložiti ustrezne pisne dokaze.

 

Mednarodni razpis za predsednika uprave SDH in/ali člana uprave SDH, ki ga je objavil NS SDH, je za delovno mesto predsednika uprave oziroma člana uprave SDH določal, da je lahko na to delovno mesto imenovana oseba, ki izpolnjuje med drugimi naštetimi pogoji tudi naslednje pogoje:

  • da ima oseba izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje – dokazilo v obliki kopije univerzitetne diplome;
  • ter da ima deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, od tega vsaj tri leta v primerljivih dejavnostih oziroma v vodenju večjih sistemov in dosega pri svojem delu rezultate, ki izkazujejo odličnost in uspešnost poslovanja – več kot 10 let dela na vodstvenih funkcijah v večjem sistemu;

Kljub zgoraj navedenemu pa želim še bolj podrobno pojasniti moje delo v multikulturnem in mednarodnem okolju, kjer sem več kot 10 let delala na vodstvenih funkcijah v multinacionalki Elektrolux:

  • Direktorica marketinškega in »business intelligence« poslovnega kontrolinga; - vodstvena funkcija

Zadnjih deset mesecev mojega dela v Electroluxu, pred zaprtjem Electrolux podružnice v Belgiji, in sicer v obdobju od aprila 2011 do februarja 2012, sem v Electrolux Home Products NV (Belgija) delala kot direktor marketinškega in »business intelligence« poslovnega kontrolinga. V sklopu skupine Electrolux sem se ukvarjala z merjenjem donosa marketinških investicij. Skupna  vrednost letnih naložb je znašala okrog 300 mio EUR. Poleg tega sem bila tudi ena izmed odgovornih za razvoj in implementacijo projekta »The Cube« by Electrolux. Gre za okrog 10 mio EUR vreden projekt v naložbo potujoče restavracije, ki je predstavljala nov simbol Electroluxove blagovne znamke.

  • Direktorica za finančno prestrukturiranje, akvizicije, spojitve in prevzeme ter posebne projekte; - vodstvena funkcija

V obdobju od septembra 2007 do marca 2011 sem bila na delovnem mestu direktorice za finančno prestrukturiranje, akvizicije, spojitve in prevzeme ter posebne projekte. Tu sem bila v sklopu skupine Electrolux na evropski ravni odgovorna za vodenje in koordinacijo projektov preoblikovanja podjetja, za izdelovanje strateškega načrta družbe, za vrednotenje možnosti sodelovanja med družbami, med katere sodijo akvizicije, spojitve, kapitalsko sodelovanje v mešanih družbah in dolgoročne možnosti »outsorcinga« proizvodnje. Poleg tega so v moj resor sodili še odnosi s povezanimi podjetji ter vodenje in koordinacija posebnih strateško pomembnih projektov.

  • Finančna direktorica sektorja hladilnih gospodinjskih aparatov; - vodstvena funkcija

V obdobju od julija 2000 pa do avgusta 2007 sem bila na poziciji finančne direktorice sektorja hladilnih gospodinjskih aparatov. Skupina Electrolux je med največjimi proizvajalci gospodinjskih aparatov na svetu. Kot članica management teama za sektor hladilnih gospodinjskih aparatov, ki je predstavljal približno 1,5 mlrd EUR prihodkov, sem bila odgovorna za poslovni kontroling, finance in strateško planiranje. Sektor v Evropi je sestavljalo šest proizvodnih enot in distribucija/prodajna enota v vsaki državi. Med moje glavne naloge so se štele aktivnosti v sklopu vrednotenja in odločanja o investicijah, finančnem poslovanju, strateškem kontrolingu, izdelovanja finančnega strateškega načrta, poslovanja v sistemu transfernih cen, sodelovanja s strateškimi partnerji, kontrole procesov v sklopu Sarbanes-Oxley.

 

Po odločitvi o zaprtju Electroluxove podružnice v Belgiji leta 2012, sem se odločila da se vrnem domov, kjer sem bila nekaj časa samozaposlena, nato pa sem se aprila 2014 zaposlila v družinskem podjetju Imsa Group Handels- und Beteiligungs GesmbH kot direktorica družbe. Družba je finančni holding, ki ima v lasti družbe v državah jugovzhodne Evrope, kjer sem se ukvarjala s finančnim in poslovnim prestrukturiranjem ter z vodenjem grupacije. Družbe se ukvarjajo z distribucijo in s proizvodnjo stekla.

 

S prevzemom funkcije predsednice uprave SDH z začasnim mandatom v juliju 2016 sem delo in procese v skupini Imsa Group organizirala tako, da so nemoteno tekli naprej, svojo funkcijo direktorice sem dala v mirovanje ter se popolnoma posvetila vodenju SDH. Po imenovanju na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom dnem 23. 2. 2017 sem podala odstopne izjave z vseh funkcij v družbi Imsa Group. Z dnem 22. 2. 2017 sem odstopila tudi s funkcije članice NS SDH. 

 

Zavedam se, da je delo predsednice uprave SDH, ki ga opravljam, izredno pomembno in zahtevno, zato se mu posvečam z vso skrbnostjo in odgovornostjo. Menim, da svoje delo na SDH opravljam strokovno in profesionalno. Vsa vprašanja o moji izobrazbi in mojih delovnih izkušnjah lahko vedno pojasnim in v ta namen predložim vsa potrebna dokazila.

 

Vpogled v dokazila je mogoč na sedežu SDH po predhodni najavi. Pri vpogledu v dokumente ni dovoljeno dokumentov fotografirati ali na kakršenkoli drug način izdelovati kopij teh dokumentov.

 

Lidija Glavina

predsednica uprave SDH, d. d.

Nazaj na novice