Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 3. 2017

Uvedba Portala Kadrovske komisije SDH

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: uprava SDH) v sodelovanju s Kadrovsko komisijo SDH pripravila digitalizirano, uporabniku prijazno in preko spleta dosegljivo poslovno rešitev, ki ponuja učinkovit pregled nad vnesenimi podatki in informacijami o uporabniku: Portal Kadrovske komisije SDH.

 

Portal Kadrovske komisije SDH je namenjen vsem posameznikom, ki izkazujejo interes za članstvo v nadzornih svetih družb v upravljanju SDH in omogoča interaktivno posodabljanje podatkov s strani uporabnika ter mu nudi možnost, da sproti ureja svoje podatke. Sodobna informacijska rešitev bo tudi bistveno skrajšala dolžino postopka izbora ustreznih nominiranih kandidatov za člane nadzornih svetov družb v upravljanju, saj je SDH v skladu z uvedbo omenjene digitalizacije izvedel tudi optimizacijo procesov akreditacije in nominacije, ki ju opravlja Kadrovska komisija SDH.

 

Z odprtim javnim pozivom, objavljenim na spletni strani SDH je uprava SDH povabila vse zainteresirane strokovnjake in vse že do sedaj vpisane kandidate za člane nadzornih svetov družb v upravljanju, da se vpišejo v Portal Kadrovske komisije SDH in uredijo svoj profil z aktualnimi podatki ter posodobljenimi dokumenti o izkušnjah, kompetencah, interesnih področjih delovanja in opravljenih izobraževanjih ali usposabljanjih.

 

Več o merilih in pogojih za akreditacijo, vsebini zahtevane dokumentacije, postopku nominacije ter postopku predloga uprave SDH za imenovanje člana nadzornega sveta družbe v upravljanju je dostopno na spletni strani SDH.  

 

Kadrovska komisija SDH bo pri svojem delu v prehodnem obdobju do dokončne vzpostavitve nove evidence uporabljala oba vira vpisanih posameznikov za kandidate za člane nadzornih svetov družb v upravljanju, obstoječo Evidenco akreditiranih kandidatov in podatke iz Portala Kadrovske komisije SDH.

Nazaj na novice