Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 2. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 22. 2. 2017

Dne 22. februarja 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in v skladu s 46. členom SDH imenoval za predsednico uprave SDH s polnim mandatom Lidijo Glavina, medtem ko izmed prijavljenih kandidatov za člana uprave SDH ni imenoval nobenega kandidata. Nov postopek za imenovanje člana uprave SDH bo nadzorni svet SDH začel po opravljeni popolnitvi nadzornega sveta SDH s strani Državnega zbora Republike Slovenije oz. najkasneje na aprilski seji NS SDH.

 

V nadaljevanju seje je NS SDH med drugim obravnaval poročilo predsednika revizijske komisije, informacijo o prodajnem postopku družbe Cimos, d. d., in informacijo o prodajnem postopku NLB d. d.

 

NS SDH je na seji podal soglasje k predlogu sprejema prevzemne ponudbe prevzemnikov ECO-INVESTMENT, a.s., in ECO INVEST SVK, a.s., na podlagi česar bo SDH prodal vse delnice družbe Paloma v njegovem imetništvu, in sicer 2.410.007 delnic, za ceno 4,01 EUR za delnico, za kar bo prejel kupnino v znesku 9.664.128,07 EUR.

Nazaj na novice