Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 2. 2017

NS SDH imenoval za predsednico uprave SDH gospo Lidijo Glavina

Nadzorni svet je dne 22. 2. 2017 zaključil postopek izbora predsednika in člana uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 

Na podlagi poglobljene ocene kandidatov, upoštevajoč njihove strokovne, strateške, operativno - vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence ter tudi specifične kompetence je Nadzorni svet SDH kot najprimernejšo kandidatko za predsednico uprave SDH izbral Lidijo Glavina, medtem ko izmed prijavljenih kandidatov za člana uprave SDH ni imenoval nobenega kandidata. Nov postopek za imenovanje člana uprave SDH bo nadzorni svet SDH začel po opravljeni popolnitvi nadzornega sveta SDH s strani Državnega zbora Republike Slovenije oz. najkasneje na aprilski seji NS SDH.

 

Gospa Glavina je pred imenovanjem podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta SDH, kot tudi pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o Slovenskem državnem holdingu nasprotovale njenemu imenovanju.

 

Lidija Glavina, ki je bila imenovana za mandatno obdobje 4 let, je diplomirana ekonomistka, z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami pri vodenju velikih poslovnih sistemov. Od 15. julija 2016 dalje opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH (pred tem je bila od julija 2015 dalje članica nadzornega sveta SDH, od imenovanja v upravo družbe funkcije članice nadzornega sveta SDH ne opravlja). V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji.

 

Gospa Glavina izkazuje pozitivno naravnanost. K sprejemanju odločitev pristopa z osredotočanjem na logične argumente, objektivne podatke in merljiva dejstva. Odprta je za spremembe in novosti in se učinkovito spoprijema s stresnimi situacijami. Kot vodja deluje vključujoče in povezovalno. Pomembna je tudi že izkazana primerna stopnja kompatibilnosti predsednice uprave z obstoječo članico uprave in dosedanje uspešno timsko vodenje družbe.

 

Pri izbiri in imenovanju predsednice oziroma člana uprave SDH je nadzorni svet SDH preverjal izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev kot tudi izpolnjevanje drugih meril, kompetenc in kriterijev.

 

Nadzorni svet ocenjuje, da bo gospa Glavina, skupaj z že imenovano članico uprave mag. Nado Drobne Popovič, s svojim znanjem, izkušnjami, kompetencami ter ciljno usmerjenostjo, pomembno prispevala k uresničevanju Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države in drugih aktov iz sistema korporativnega upravljanja za državne družbe ter h kakovosti vodstvene ekipe Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na novice