Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 11. 1. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 11. 1. 2017

Dne 11. januarja 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH). Ker postopek imenovanja predsednika in/ali člana uprave SDH še poteka, je NS SDH skladno z 2. odstavkom 273. člena ZGD-1 mandat predsednici uprave SDH, ge. Lidiji Glavina, podaljšal do imenovanja vsaj enega člana/članice uprave SDH s polnim mandatom uprave in najdlje do izteka enega leta od prvotnega imenovanja ge. Lidije Glavina za predsednico uprave SDH skladno z 2. odstavkom 273. člena ZGD-1.  

Nazaj na novice