Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 12. 2016

Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe

Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d., ki je potekala dne 23. 12. 2016, je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Slovenski državni holding, d. d., z izključnim namenom poplačila finančnih obveznosti družbe iz naslova obstoječih posojil, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije. V njem je bilo navedeno, da se bo povečanje osnovnega kapitala družbe izvedlo s strani Republike Slovenije kot edinega delničarja v obliki denarnega vložka, in sicer z vplačilom nominalnega zneska 200.000.000,00 EUR.

 

Dne 28. 12. 2016 je Republika Slovenija izvršila vplačilo zneska v višini 200.000.000,00 EUR na transakcijski račun družbe, Okrožno sodišče v Ljubljani pa je izvedlo vpis povečanja osnovnega kapitala, tako da osnovni kapital Slovenskega državnega holdinga, d. d., po novem znaša 260.166.917,04 EUR in je razdeljen na 155.866 navadnih imenskih nematerializiranih delnic.

 

Nazaj na novice