Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 12. 2016

SDH in RS ne bosta ponovno dokapitalizirala družbe Polzela, d.o.o.

SDH je dne 19. 12. 2016, prejel s strani poslovodje Polzele, d. o. o., (v nadaljevanju: Polzela) Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu z določbami 35. člena ZFPPIPP (v nadaljevanju: Poročilo). Po pregledu Poročila SDH ugotavlja, da je družba glede na stanje premoženja in obveznosti družbe Polzela na dan 30. 11. 2016 insolventna iz zakonskega razloga, ker je družba dolgoročno plačilno nesposobna.

 

Iz Poročila izhaja, da je družba kapitalsko neustrezna, saj ima negativen kapital, izguba pa presega polovico osnovnega kapitala. Družba ima tudi blokiran račun zaradi izvršbe FURS, kar posledično sproža popolno nezmožnost poslovanja. Po preučitvi Poročila je bila sprejeta odločitev, da SDH in RS ne bosta ponovno dokapitalizirala družbe Polzela. Glede na navedeno mora poslovodstvo ukrepati v skladu z 38. členom ZFPPIPP, kar pomeni, da bo na sodišče vložen predlog za stečaj družbe.

Nazaj na novice