Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 12. 2016

Odziv glede navedb nekdanjega predsednika uprave Polzela, Marka Klemenčiča

SDH se odziva na navedbe nekdanjega predsednika uprave Polzela, Marka Klemenčiča, ki jih je podal za nekatere medije. Marko Klemenčič v medijih navaja, da si je izplačeval »deset odstotkov višjo plačo« (in ne 40%) in da je »na to sam opozoril lastnika Polzele«.

 

SDH poudarja, da so protipravno dejanje ugotovili predstavniki SDH pri podrobnejšem nadzoru nad poslovanjem družbe (več v sporočilo za javnost) in ga s tem dejstvom soočili na sestanku, kar pomeni, da izvajanja protipravnega dejanja ni razkril sam.

 

Zato je bila dne 30. 9. 2016 z nekdanjim predsednikom uprave Polzela, Markom Klemenčičem sklenjena pogodba o sporazumnem prenehanju opravljanja funkcije predsednika uprave. Vrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi je bila del sporazuma. SDH razpolaga z dokumentacijo, da je imela Polzela na dan 31. 8. 2016 knjižen neupravičen poračun plač za g. Klemenčiča za obdobje od septembra 2015 do avgusta 2016 v bruto višini 28.219,05 EUR. Dejansko je bil polovično znesek že izplačan, druga polovica  pa je bila knjižena kot obveznost družbe za izplačilo plač do Klemenčiča. Za neupravičeni znesek je Polzela po odkritju protipravnosti brisala obveznost in vzpostavila terjatev do Klemenčiča.

 

S tem je Marko Klemenčič zlorabil položaj tako, da si je dal izplačevati oziroma obračunati za nazaj plačo, ki je bila višja od pogodbeno dogovorjene za 40% in pri tem poskušal pridobiti premoženjsko korist iz tega naslova, vendar pa je bil pri izvajanju dejanja odkrit.

 

Pri izplačevanju previsoke plače ni šlo za napako, temveč za namerno obračunavanje višje plače, kot je bilo skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) dogovorjeno v pogodbi.

 

Izjava Marka Klemenčiča o tem, da na SDH ni bilo ustreznega sogovornika ni resnična, saj so bili na SDH izvajani zelo pogosti sestanki, na katerih so predstavniki družbe in predstavniki lastnika obravnavali problematiko v družbi Polzela ter iskali rešitve za nastalo situacijo, ki je bila veliko slabša, kot jo je Marko Klemenčič medijsko predstavljal ob svojem odhodu. Poleg navedenega je bilo na SDH uvedeno tedensko spremljanje poslovanja družbe in vseh podatkov. Izkazalo se je, da ne drži nobena izmed predpostavk, na podlagi katerih so bili narejeni poslovni načrti uprave Polzela za preobrat poslovanja družbe.

Poraba dokapitalizacijskih sredstev je bila dogovorjena v naprej in s strani uprave (g. Klemenčiča) je bilo večkrat zagotovljeno, da višina dokapitalizacijskih sredstev zadošča za zagotovitev vzdržnega poslovanja.

 

SDH je ovadbo, skupaj s dokumenti, ki izkazujejo gornje navedbe, že predložil Specializiranem državnem tožilstvu RS.

Nazaj na novice