Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 11. 2016

Razveljavitev delnic izdajatelja Sava, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d.d., naslednje sporočilo:

 

Dne 21. 11. 2016 je bilo na AJPES objavljeno, da je postopek prisilne poravnave opr. št. 2868/2015, ki se je vodil na Okrožnem sodišču v Ljubljani, nad dolžnikom Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., z dnem 12. 11. 2016 pravnomočno končan. Z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, t.j. 12. 11. 2016, je bilo razveljavljenih 222.029 dotedanjih delnic izdajatelja Sava, d. d., v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Nazaj na novice