Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 18. 11. 2016

Objava oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Slovenski državni holding, d. d., in Kapitalska družba, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev.

 

Predmet prodaje je spodaj navedeno število delnic oziroma poslovnih deležev v imetništvu Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki jih v njenem imenu in za njen račun na podlagi določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014) upravlja Slovenski državni holding, d. d., v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: SDH) in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD), (v nadaljevanju: skupno »prodajalci« ali posamezno »prodajalec«) in sicer: več

Nazaj na novice