Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 10. 2016

SDH v sodelovanju z družbo Polzela začenja postopek iskanja dolgoročnega investitorja

Po uspešno izvedeni dokapitalizaciji družbe Polzela, d. d., v mesecu avgustu 2016 v višini 2,1 milijona EUR, s katero sta Slovenski državni holding, d. d. (SDH), in Republika Slovenija (RS) postala 100 % lastnika družbe, SDH v sodelovanju z družbo Polzela, d. d. (Polzela), začenja postopek iskanja dolgoročnega investitorja, ki bo družbi Polzela lahko zagotovil dodatni kapital, nadaljnji razvoj, znanje in dostop do novih trgov.

 

SDH ocenjuje, da je bilo z dokapitalizacijo v družbi Polzela vzpostavljeno stabilno finančno stanje za izvedbo prestrukturiranja in preobrat poslovanja. Da bi lahko celovito prestrukturiranje družbe izvedli hitreje in bolj učinkovito, je SDH skupaj z družbo Polzela pristopil k iskanju dolgoročnega investitorja, ki bi lahko z dodatnim kapitalom, znanjem in dostopom do trgov ter kupcev družbi omogočil bistveno hitrejši preobrat poslovanja.

 

SDH je objavil vabilo, v katerem vabi zainteresirane investitorje k predložitvi izjav interesa za povečanje osnovnega kapitala družbe Polzela predvidoma v višini 2,2 milijonov EUR, pri čemer je predvideno, da bo prednostna pravica obstoječih delničarjev za vpis novih delnic izključena (»Postopek povečanja kapitala«). Postopek povečanja kapitala bo voden kot enofazni razpisni postopek s predložitvijo zavezujočih ponudb po izvedenem skrbnem pregledu družbe. Na podlagi vpisa in vplačila novih delnic v predvideni višini/vrednosti bo izbrani investitor v družbi pridobil več kot 50-odstotni lastniški delež.

 

Podrobnejšo vsebino vabila si lahko preberete na spletni povezavi: tu

 

Nazaj na novice