Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 10. 2016

Javno vabilo k oddaji izjave interesa za dokapitalizacijo družbe Polzela, d. d.

Po uspešno izvedeni dokapitalizaciji družbe Polzela, d. d., v mesecu avgustu 2016 v višini 2,1 milijona EUR, s katero sta Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), in Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) postala 100 % lastnika družbe, SDH v sodelovanju z družbo Polzela, d. d., začenja postopek iskanja dolgoročnega investitorja, ki bo družbi Polzela, d. d., lahko zagotovil dodatni kapital, nadaljnji razvoj, znanje in dostop do novih trgov.

 

SDH vabi zainteresirane investitorje k predložitvi izjav interesa za povečanje osnovnega kapitala družbe Polzela, d. d., predvidoma v višini 2,2 milijonov EUR, pri čemer je predvideno, da bo prednostna pravica obstoječih delničarjev za vpis novih delnic izključena (»Postopek povečanja kapitala«). Postopek povečanja kapitala bo voden kot enofazni razpisni postopek s predložitvijo zavezujočih ponudb po izvedenem skrbnem pregledu družbe. Na podlagi vpisa in vplačila novih delnic v predvideni višini/vrednosti bo izbrani investitor v družbi pridobil več kot 50-odstotni lastniški delež.

 

Glavna dejavnost družbe Polzela, d. d., je proizvodnja in prodaja ženskih, moških, otroških in športnih nogavic. Polzela, d. d., ima dve odvisni družbi in sicer Polzela Čarape Zagreb in Polzela Čarape Sarajevo. V matični družbi je bilo konec junija 2016 zaposlenih 220 ljudi. Družba proizvaja izdelke pod lastno in tujo blagovno znamko, ki jih prodaja v 20 lastnih trgovinah v Sloveniji in na Hrvaškem.

 

Osnovni pregled predvidenega poteka postopka povečanja kapitala:

Zainteresirani investitorji podajo izjavo interesa za sodelovanje v zgoraj omenjenem postopku povečanja kapitala  tako, da po elektronski pošti na enega od spodaj navedenih elektronskih naslovov zahtevajo kratek predstavitveni dokument o družbi Polzela, d. d. (v nadaljevanju »Teaser«) in sporazum o varovanju zaupnosti (v nadaljevanju: »NDA sporazum«):

 

 

Rok za predložitev izjav interesa je 28.10.2016 do 12.00 ure.

 

Po podpisu NDA sporazuma bodo zainteresirani investitorji prejeli informacije, povezane s Postopkom povečanja osnovnega kapitala (»Procesno pismo«), omogočen pa jim bo tudi skrbni pregled družbe, z namenom pridobitve informacij o družbi, ki bo služil kot osnova za pripravo zavezujočih ponudb.

  

Dodatne informacije o Postopku povečanja kapitala:

V Postopku povečanja kapitala lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe.

SDH si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in kakor koli, brez navedbe razloga in brez obvestila zavrne katerega koli interesenta ter spremeni ali zaključi Postopek povečanja kapitala.

 

Vse informacije v zvezi s postopkom so na voljo pri zgoraj navedenih kontaktnih osebah.

 

 

 

Nazaj na novice