Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 11. 10. 2016

NS SDH in članica uprave SDH mag. Anja Strojin Štampar dosegla sporazum o prenehanju funkcije

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) se je na izredni seji dne 10. 10. 2016 z mag. Anjo Strojin Štampar dogovoril za sporazumno prenehanje funkcije članice uprave SDH. Mag. Anja Strojin Štampar ostaja zaposlena na SDH d. d.

 

Dela in naloge članice uprave bosta z današnjim dnem prevzeli predsednica uprave Lidia Glavina in članica uprave mag. Nada Drobne Popovič, zato bo uprava SDH začasno delovala z dvočlansko upravo.

 

NS SDH bo nemudoma pričel s postopkom popolnitve uprave SDH, s čimer bo imenoval dva člana uprave oz. člana in predsednika uprave s polnim mandatom. V ta namen bo v prihodnjih dneh objavil mednarodni razpis skladno z določbami ZSDH-1.

 

Nazaj na novice