Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 9. 2016

Sklenjene pogodbe o prodaji delnic in poslovnih deležev

SDH je na podlagi oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v 13 družbah v imetništvu RS in SDH z dne 5. 4. 2016, prejel ponudbe za 9 naložb. Do sedaj je bilo sklenjenih sedem pogodb o prodaji, postopek prodaje delnic v družbi Savaprojekt, d. d. je ustavljen, en postopek pa še ni zaključen. Gre za prodajo manjšinskih kapitalskih naložb Republike Slovenije.

 

 

* Sporočilo in preglednica dopolnjeni 9. 1. 2017.

 

Družba

Kupec

Datum pogodbe

Delež SDH v %

Delež RS v %

ENERGETIKA ČRNOMELJ, d. o. o.

PETROL, d. d.

8. 7. 2016

-

49,30%

A-COSMOS, d. d.

A-COSMOS, d. d.

27. 6. 2016

-

0,81%

Telemach Tabor, d. d.

Telemach d. o. o.

8. 8. 2016

-

0,04%

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, d. o. o.

FMR, d. d.

8. 8. 2016

-

18,91%

EKOEN d. o .o.

Rok Suhodolnik

21. 9. 2016

-

49,07%

Murka d. d.

Finančna pot d. d.

16. 9. 2016 

-

0,17%

Počitniška skupnost Krško, d. o. o. Labod PSK, d. o. o.         11. 10. 2016      -   1,46%

 

Nazaj na novice