Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 15. 9. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 15. 9. 2016

Na redni seji se je dne 15. 9. 2016 sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim obravnaval polletno poročilo SDH in Skupine, se seznanil s poročilom revizijske komisije o seji revizijske komisije in s poročilom o skupni seji komisij nadzornega sveta.
 

Nazaj na novice