Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 31. 8. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 30. 8. 2016

Na redni seji se je dne 30. 8. 2016 sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je med drugim seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 31. 7. 2016 in pregledom skupščin na dan 31. 7. 2016 ter z Informacijo o aktivnostih SDH v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb na dan 31. 7. 2016.

Nazaj na novice