Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 8. 2016

Obvestilo o vpisu in vplačilu delnic v postopku dokapitalizacije družbe Polzela, d. d.

V postopku dokapitalizacije družbe Polzela, d.d. je Republika Slovenija skladno s skupščinskim sklepom z dne 2.8.2016 vpisala in vplačala 1.500.000 navadnih imenskih kosovnih delnic v skupni emisijski vrednosti 1.500.000 EUR.

 

Slovenski državni holding, d.d. je skladno s skupščinskim sklepom z zagotovitvijo stvarnega vložka vpisal in vplačal 600.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.

 

Na podlagi uspešne izdaje delnic v postopku dokapitalizacije družbe Polzela, d.d. bosta edina delničarja družbe Polzela, d.d. Republika Slovenija z 71,43 % lastniškim deležem in Slovenski državni holding, d.d. z 28,57 % lastniškim deležem.

Nazaj na novice