Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 8. 2016

SDH je dne 12. avgusta 2016 poslal na ministrstvo za finance predlog sprememb Strategije

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je kot upravljavec državnega premoženja skladno z 2. in 3. odstavkom 29. člena ZSDH-1 in na podlagi določila 7. poglavja Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Strategija) pripravil predlog sprememb Strategije, pri čemer je upošteval tudi vse izzive, s katerimi se je v tem letu veljavnosti Strategije soočal pri opravljanju svojih nalog upravljanja.

 

Predlog sprememb Strategije je SDH dne 12. avgusta 2016 skladno z veljavno zakonodajo posredoval na ministrstvo za finance. Podrobnejše vsebine predloga sprememb Strategije, glede na to, da je zadevni predlog le ena izmed faz v postopku priprave in odločanja o sprejetju nove Strategije, SDH ne more razkrivati.

Nazaj na novice