Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 8. 2016

Obvestilo o plačilu kupnine terjatev in obveznic v zvezi z družbo Sava, d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., (DUTB) kot odstopnica, ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., (KAD) in Slovenski državni holding, d. d., (SDH), kot prevzemnika, so dne 15. 7 .2016 sklenili pogodbo, ki se nanaša na odplačni odstop terjatev iz naslova kreditnih pogodb ter prenos 10.489 lotov obveznic z oznako SA 03, v zvezi z družbo Sava, d. d. Terjatve in obveznice, ki so predmet prenosa na SDH in KAD, so v postopku prisilne poravnave družbe Sava, d. d., izkazane oz. priznane v višini 122.369.220,52 EUR.

 

SDH je v skladu s sklenjeno pogodbo dne 9. 8. 2016 družbi DUTB poravnal kupnino za prenesene terjatve in obveznice v skupni višini 34.445.121,24 EUR.

 

SDH in KAD bosta na podlagi plačila kupnine postala imetnika predmetnih terjatev in obveznic vsak do ene polovice.

Nazaj na novice