Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 7. 2016

SDH, d. d. in Petrol, d. d. podpisala menjalno pogodbo za menjavo poslovnih deležev v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana za poslovne deleže v družbi Plinovodi d.o.o.

Republika Slovenija, ki jo v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa Slovenski državni holding d. d. in Petrol d. d., Ljubljana sta danes podpisala menjalno pogodbo, na podlagi katere bo Petrol d. d., Ljubljana, postal večinski lastnik v družbi Geoplin, d. o. o. Ljubljana, Republika Slovenija pa večinski lastnik v družbi Plinovodi, d. o. o., pri čemer bo Republike Slovenija v družbi Geoplin, d. o. o. Ljubljana še vedno obdržala 25-odstotni delež.

 

Transakcija bo zaključena po izpolnitvi odložnih pogojev.

 

Oddelitev družbe Plinovodi, d. o. o. od družbe Geoplin, d. o. o. je bila predvidena v sprejeti Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države ter je skladna z Letnim načrtom upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Geoplin, d. o. o., h kateri je soglasje podala Vlada RS dne 14. 10. 2015. Strategija upravljanja kapitalskih naložb države še določa, da Geoplin po oddelitvi odvisne družbe Plinovodi postane pomembna naložba in še naprej izvaja tržno dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom. Družba Plinovodi je strateška naložba, saj opravlja gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Nazaj na novice