Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 13. 7. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 13. 7. 2016

Na redni seji se je dne 13. 7. 2016 sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je med drugim seznanil z informacijo o stanju in pomembnejših dejavnosti pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 31. 5. 2016. Prav tako se je seznanil s pregledom skupščin družb ter z dejavnostmi v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb na dan 31. 5. 2016. NS SDH je obravnaval tudi prenos terjatev in obveznic do Sava, d. d. iz DUTB na KAD in SDH, ki je v sklepni fazi. Nadaljnje informacije s tem v zvezi bodo objavljene v kratkem.

 

NS je podal tudi soglasje k dopolnitvi Letnega načrta upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Geoplin, d. o. o.

Nazaj na novice